Sie 21

I po 5 latach starań doczekaliśmy się!!!

      19 sierpnia dojechał długo oczekiwany nowy samochód pożarniczy dla naszej Straży Pożarnej  w  Trzebiechowie. W dniach 16-17 sierpnia w firmie Moto Truck w Kielcach odbyło się szkolenie. Komisja Zarządu Wojewódzkiego OSP w Zielonej Górze oraz trzech naszych druhów pojechało przyjąć i nauczyć się obsługi  nowego pojazdu. Samochód kosztował 695 tyś i został sfinansowany w 85% z funduszy Unii Europejskiej (Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody  ratownicze  i specjalistyczny sprzęt ratowniczy) i 15% wkład gminy,  w tym 51 tyś. to pieniążki zarobione przez naszych druhów.

18 sierpnia po powrocie z Kielc szybko zarejestrowaliśmy naszego MAN, a Pani Skarbnik ubezpieczyła go. Jeszcze piątkowej nocy wyruszyliśmy z powrotem do firmy Moto Truck, żeby przyprowadzić nowe auto. W sobotę w godz. wieczornych dotarliśmy nim do Trzebiechowa i tu czekała na nas niespodzianka. Wielu mieszkańców czekało, żeby powitać i obejrzeć nasz samochód. Wcześniej nasi sąsiedzi z Klenicy przygotowali przywitanie na ich teranie. Gorąco wszystkim dziękujemy.

Nowy pojazd wyposażony jest w średni zestaw ratownictwa technicznego, ponton, agregat prądotwórczy, 3  kpl. suchych ubrań rat. wodnego,  6 rękawów  przeciwpowodziowych, 3 radiostacje, maszt oświetleniowy ,latarki, torbę medyczną PSP  wraz z deską i szynami, przedłużacz, linę stalową, wyciągarkę. Po zakończeniu procedury przetargowej  otrzymamy jeszcze 6 zestawów ubrań bojowych (ubranie, hełm, kominiarka ,buty ,rękawice)  oraz węże tłoczne, drabinę, buty  gumowe i prądownice.

W imieniu strażaków OSP Trzebiechów gorąco dziękujemy Zarządowi Wojewódzkiemu OSP,  w  szczególności  dh Elżbiecie Polak, władzom  naszej gminy i Unii Europejskiej za nasz nowy pojazd, który będziemy użytkować na terenie naszej gminy i województwa.

MH

Kwi 13

Wielkanocne życzenia

Kwi 10

Śmigus dyngus po strażacku

Drodzy mieszkańcy, informujemy, że jak co roku, tak i teraz zawitamy przed Państwa domamy w poniedziałek wielkanocny, postaramy się dotrzeć do jak najwięcej z was, dlatego wypatrujcie nas już od godzin porannych.

Kwi 09

OTWP 2017

        7 kwietnia 2017r w JRG nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 42 odbyły  się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla MDP z terenu powiatu zielonogórskiego. Tradycyjnie z naszymi młodymi strażakami wzięliśmy w nim udział. W trzech kategoriach wiekowych nasi zawodnicy zajęli czołowe miejsca, a dwoje z nich weźmie udział w finałach wojewódzkich. Najlepszy z naszych zawodników okazał się Karol Sobczuk, który zajął I miejsce w grupie gimnazjalnej. Kolejno w najmłodszej grupie druhna Marysia Sobczuk zajęła II miejsce, w najstarszej grupie wiekowej III miejsce zajął Kamil Werwiński. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za poświęcony czas na przygotowania.   

28 kwietnia w Zielonej Górze odbędą się finały wojewódzkie. Trzymajmy kciuki za Marysię i Karola Sobczuków.

Zdjęcia z zawodów dostępne są tutaj. 

 Prezes

Mar 10

Ćwiczenia ratownictwa technicznego

https://www.youtube.com/watch?v=B2wuplCX3Fw

Lut 20

Jak się ustrzec przed nałogiem?

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiechowie
i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zapraszają na:
spotkanie pt. Jak się ustrzec przed nałogiem?, które odbędzie się w dniu 04 marca 2017r. (sobota) o godz. 16:00
w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, młodzież i dorosłych.

Sty 09

Nabór w szeregi OSP

OGŁASZAMY NABÓR DO OSP!

Jak zostać strażakiem – ochotnikiem?

Człowiek zdrowy w wieku od 18 – 65 lat może zostać członkiem czynnym jednostki ochotniczej straży pożarnej. Aby strażak mógł brać udział w tych działaniach ratowniczo-gaśniczych musi jeszcze zostać przebadany przez lekarza medycyny pracy (skierowany zostaje na koszt OSP dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu) i odbyć szkolenie pożarnicze. Strażacy czynni podlegają ubezpieczeniu od następstw skutków nieszczęśliwych wypadków.

Członkiem czynnym (z ograniczeniami) mogą zostać członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku 16-18 lat ale dopiero po uzyskaniu stosownej zgody opiekuna prawnego.

Procedura przyjęcia w szeregi OSP:

1. Kandydat musi zdecydować sie na wstąpienie w szeregi OSP Trzebiechów.

2. Wypełnić deklarację wstąpienia do OSP (Dostępna w OSP lub wysyłana elektronicznie na prośbę).

3. Przyjęcie deklaracji (przez prezesa, naczelnika, bądź innego członka zarządu OSP) rozpoczyna okres kandydacki.

4. W okresie kandydackim osoba taka zapoznaje się ze specyfiką jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją, a także wykonuje prace użyteczne dla stowarzyszenia, jakim jest OSP, która ma charakter organizacji „non profit”, więc nie należy tutaj liczyć na zapłatę za swoją pracę.

Muszą zatem wystarczyć:
– uścisk dłoni prezesa,
– pochwała wzrokowa,
– wdzięczność kolegów, itp.

Zostając strażakiem czynnym nabywa się wiele uprawnień. Nagród dla strażaka jest także bez liku:

– godność noszenia munduru,
– zazdrosne spojrzenia kolegów – kiedy paraduje się w mundurze,
– zalotne spojrzenia dziewcząt (a jeśli nosi się spódnicę, to całe grono wielbicieli),
– dźwięk syreny (sms z informacją o alarmie) wyrywający od kolacji, albo z wanny,
– nieprzespane noce,
– przemoczone ubrania,
– itd, itp, ………

Dla strażaków przewidziane są także liczne wyróżnienia, medale, spotkania okolicznościowe, bale strażackie, pielgrzymki i wycieczki – to wszystko jednak zależy od poziomu organizacyjnego danej OSP.

5. Kandydaturę na strażaka – członka czynnego OSP opiniuje dwóch członków zarządu, a wniosek do Zarządu OSP akceptuje się na jego posiedzeniu roboczym – oczywiście po uznaniu okresu kandydackiego . Z okresu kandydackiego zwyczajowo zwalnia się osoby aktywne w MDP (młodzieżowych drużynach pożarniczych) oraz osoby budzące powszechny szacunek i zaufanie wśród wszystkich, bądź zdecydowanej większości członków OSP.

6. Kolejnym krokiem naboru jest złożenie ślubowania, które przyjmuje Zarząd, walne zgromadzenie członków, bądź uczestnicy uroczystości strażackich.

7. Po ślubowaniu pozostaje tylko założyć mundur i rozpocząć mozolne szkolenie pożarnicze.

Bardzo mile widziane osoby z samego Trzebiechowa i najbliższej okolicy.

Osoby chętne wstąpienia w nasze szeregi proszone są o przybycie w dniu 21 stycznia 2017 roku o godz. 17:00 na zebranie sprawozdawcze OSP (sala TOK) wraz z wypełnionymi deklaracjami członkowskimi.

Zapraszamy w szeregi OSP!

Sty 03

Wigilia 2016 w OSP

Dnia 17.12.2016 na sali wiejskiej w Trzebiechowie spotkaliśmy się na wigilii. Uczestniczyli w niej druhowie seniorzy jak również nasi najmłodsi z Młodzieżowej Drużyny  Pożarniczej. Po opłatku i życzeniach wspólnie spędziliśmy czas na rozmowach o minionym roku i planach na przyszły.

Sty 02

5 lat pracy i sen się ziszcza!

13 wozów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem i jeden lekki pojazd bojowy dostaną lubuskie Ochotnicze Straże Pożarne. Marszałek Elżbieta Anna Polak i dyrektor biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Elżbieta Polak podpisały dziś umowę o dofinansowaniu zakupu. Całość projektu to kwota prawie jedenastu milionów złotych.

W wydarzeniu wziął także udział Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz.
Podpisana dziś umowa dotyczy tworzenia systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo – gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”. Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.

Całkowita wartość Projektu – 10 985 511,30 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu – 10 973 211,30 PLN

Dofinansowanie – 9 043 023,42 PLN

Przedmiotem projektu jest inwestycja służąca stworzeniu i wsparciu systemu przeciwdziałania katastrofom naturalnym na terenie województwa lubuskiego (w tym w szczególności przeciwdziałania zagrożeniom związanym z powodziami).

Celem głównym projektu jest wsparcie jednostek OSP w województwie lubuskim w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego oraz w zakresie innych zagrożeń nadzwyczajnych poprzez doposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

W ramach projektu zakupione zostaną:

– 13 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wyposażone w sprzęt ratowniczy dla 13 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego, tj. OSP Bobrowice, OSP Brzeźnica, OSP Przyborów (gmina Nowa Sól), OSP Trzebiechów, OSP Siedlnica (gmina Wschowa), OSP Lubniewice, OSP Rąpin (gmina Drezdenko), OSP Lubiszyn, OSP Niekarzyn (gmina Skąpe), OSP Kowalów (gmina Rzepin), OSP Zawada w Zielonej Górze, OSP Międzyrzecz – Obrzyce, OSP Złotnik (gmina Żary)

– 1 lekki pojazd bojowy specjalny dla ZOSP RP WL w Zielonej Górze do koordynacji działań ratowniczych.

Gru 24

Wesołych Świąt

straz1

Na te święta co nadchodzą,
życzymy ciepła i miłości.
Niech Was ludzie nie zawodzą
i niech uśmiech w Waszych
sercach zawsze gości.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
życzą strażacy OSP Trzebiechów.

Starsze posty «