Mar 10

Ćwiczenia ratownictwa technicznego

https://www.youtube.com/watch?v=B2wuplCX3Fw

Lut 20

Jak się ustrzec przed nałogiem?

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiechowie
i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zapraszają na:
spotkanie pt. Jak się ustrzec przed nałogiem?, które odbędzie się w dniu 04 marca 2017r. (sobota) o godz. 16:00
w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, młodzież i dorosłych.

Sty 09

Nabór w szeregi OSP

OGŁASZAMY NABÓR DO OSP!

Jak zostać strażakiem – ochotnikiem?

Człowiek zdrowy w wieku od 18 – 65 lat może zostać członkiem czynnym jednostki ochotniczej straży pożarnej. Aby strażak mógł brać udział w tych działaniach ratowniczo-gaśniczych musi jeszcze zostać przebadany przez lekarza medycyny pracy (skierowany zostaje na koszt OSP dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu) i odbyć szkolenie pożarnicze. Strażacy czynni podlegają ubezpieczeniu od następstw skutków nieszczęśliwych wypadków.

Członkiem czynnym (z ograniczeniami) mogą zostać członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku 16-18 lat ale dopiero po uzyskaniu stosownej zgody opiekuna prawnego.

Procedura przyjęcia w szeregi OSP:

1. Kandydat musi zdecydować sie na wstąpienie w szeregi OSP Trzebiechów.

2. Wypełnić deklarację wstąpienia do OSP (Dostępna w OSP lub wysyłana elektronicznie na prośbę).

3. Przyjęcie deklaracji (przez prezesa, naczelnika, bądź innego członka zarządu OSP) rozpoczyna okres kandydacki.

4. W okresie kandydackim osoba taka zapoznaje się ze specyfiką jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją, a także wykonuje prace użyteczne dla stowarzyszenia, jakim jest OSP, która ma charakter organizacji „non profit”, więc nie należy tutaj liczyć na zapłatę za swoją pracę.

Muszą zatem wystarczyć:
– uścisk dłoni prezesa,
– pochwała wzrokowa,
– wdzięczność kolegów, itp.

Zostając strażakiem czynnym nabywa się wiele uprawnień. Nagród dla strażaka jest także bez liku:

– godność noszenia munduru,
– zazdrosne spojrzenia kolegów – kiedy paraduje się w mundurze,
– zalotne spojrzenia dziewcząt (a jeśli nosi się spódnicę, to całe grono wielbicieli),
– dźwięk syreny (sms z informacją o alarmie) wyrywający od kolacji, albo z wanny,
– nieprzespane noce,
– przemoczone ubrania,
– itd, itp, ………

Dla strażaków przewidziane są także liczne wyróżnienia, medale, spotkania okolicznościowe, bale strażackie, pielgrzymki i wycieczki – to wszystko jednak zależy od poziomu organizacyjnego danej OSP.

5. Kandydaturę na strażaka – członka czynnego OSP opiniuje dwóch członków zarządu, a wniosek do Zarządu OSP akceptuje się na jego posiedzeniu roboczym – oczywiście po uznaniu okresu kandydackiego . Z okresu kandydackiego zwyczajowo zwalnia się osoby aktywne w MDP (młodzieżowych drużynach pożarniczych) oraz osoby budzące powszechny szacunek i zaufanie wśród wszystkich, bądź zdecydowanej większości członków OSP.

6. Kolejnym krokiem naboru jest złożenie ślubowania, które przyjmuje Zarząd, walne zgromadzenie członków, bądź uczestnicy uroczystości strażackich.

7. Po ślubowaniu pozostaje tylko założyć mundur i rozpocząć mozolne szkolenie pożarnicze.

Bardzo mile widziane osoby z samego Trzebiechowa i najbliższej okolicy.

Osoby chętne wstąpienia w nasze szeregi proszone są o przybycie w dniu 21 stycznia 2017 roku o godz. 17:00 na zebranie sprawozdawcze OSP (sala TOK) wraz z wypełnionymi deklaracjami członkowskimi.

Zapraszamy w szeregi OSP!

Sty 03

Wigilia 2016 w OSP

Dnia 17.12.2016 na sali wiejskiej w Trzebiechowie spotkaliśmy się na wigilii. Uczestniczyli w niej druhowie seniorzy jak również nasi najmłodsi z Młodzieżowej Drużyny  Pożarniczej. Po opłatku i życzeniach wspólnie spędziliśmy czas na rozmowach o minionym roku i planach na przyszły.

Sty 02

5 lat pracy i sen się ziszcza!

13 wozów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem i jeden lekki pojazd bojowy dostaną lubuskie Ochotnicze Straże Pożarne. Marszałek Elżbieta Anna Polak i dyrektor biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Elżbieta Polak podpisały dziś umowę o dofinansowaniu zakupu. Całość projektu to kwota prawie jedenastu milionów złotych.

W wydarzeniu wziął także udział Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz.
Podpisana dziś umowa dotyczy tworzenia systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo – gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”. Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.

Całkowita wartość Projektu – 10 985 511,30 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu – 10 973 211,30 PLN

Dofinansowanie – 9 043 023,42 PLN

Przedmiotem projektu jest inwestycja służąca stworzeniu i wsparciu systemu przeciwdziałania katastrofom naturalnym na terenie województwa lubuskiego (w tym w szczególności przeciwdziałania zagrożeniom związanym z powodziami).

Celem głównym projektu jest wsparcie jednostek OSP w województwie lubuskim w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego oraz w zakresie innych zagrożeń nadzwyczajnych poprzez doposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

W ramach projektu zakupione zostaną:

– 13 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wyposażone w sprzęt ratowniczy dla 13 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego, tj. OSP Bobrowice, OSP Brzeźnica, OSP Przyborów (gmina Nowa Sól), OSP Trzebiechów, OSP Siedlnica (gmina Wschowa), OSP Lubniewice, OSP Rąpin (gmina Drezdenko), OSP Lubiszyn, OSP Niekarzyn (gmina Skąpe), OSP Kowalów (gmina Rzepin), OSP Zawada w Zielonej Górze, OSP Międzyrzecz – Obrzyce, OSP Złotnik (gmina Żary)

– 1 lekki pojazd bojowy specjalny dla ZOSP RP WL w Zielonej Górze do koordynacji działań ratowniczych.

Gru 24

Wesołych Świąt

straz1

Na te święta co nadchodzą,
życzymy ciepła i miłości.
Niech Was ludzie nie zawodzą
i niech uśmiech w Waszych
sercach zawsze gości.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
życzą strażacy OSP Trzebiechów.

Wrz 04

Zawody Powiatowe

Zdjęcia z zawodów powiatowych dostępne są w galerii.

Relacja będzie dodana w najbliższym czasie.

Wrz 03

Turniej Leśny

W dniu 26.08.2016 r. w Brodach nasza MDP OSP Trzebiechów  wzięła udział  w turnieju pod  hasłem „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami” organizowanym przez Straż Pożarną w Zielonej Górze, Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze i OSP w Brodach.

W Turnieju brało udział 21 drużyn, które rywalizowały w 10 konkurencjach. Trzy pierwsze miejsca zajęły drużyny z Nowogrodu Bobrzańskiego, Jarogniewic oraz Suchej. Nasze drużyny zajęły miejsca w połowie stawki kolejno 10 i 11 miejsce, a co ciekawe młodsza drużyna Trzebiechów II wyprzedził starszą Trzebiechów I. Pogoda dopisała. Po biegu zawodnicy zjedli pyszną grochówkę i kiełbaski. Na koniec kapitanowie drużyn odebrali nagrody.

Gratulujemy organizacji i dziękujemy za zaproszenie na turniej.
www.facebook.com/strazpozarna.zg/.
Zdjęcia do obejrzenia w galerii.
Prezes

Wrz 03

Ćwiczenia czas zacząć

Zaczynamy ćwiczyć do zawodów.

Mimo wakacji zaczęliśmy ćwiczyć z naszą młodzieżą do zawodów. W tym roku bierzemy udział w  Turnieju Leśnym w Brodach i Powiatowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Zielonej Górze. Elementy, które trenujemy to musztra, sztafeta i ćwiczenia bojowe.

Gorące podziękowania dla Pana Juszczyka, który udostępnił nam piękny teren do ćwiczeń oraz pomieszczenie, gdzie mogliśmy przechowywać nasz sprzęt.

Prezes

Wrz 02

Projekt RPO na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Informujemy, że ruszył projekt RPO Lubuskie 2020 „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy” . Wkład własny Gminy/OSP w projekcie wynosi 150 tys. zł. Dzięki pracy naszych druchów oraz druchen, a także przy pomocy MDP zebraliśmy łączną kwotę 51 026,63zł. W dniu 26.07.2016r. cała zebrana kwota została przekazana na konto Urzędu Gminy jako udział własny OSP w projekcie unijnym. Dziękujemy wszystkim, który nam pomagali oraz wszystkim, którzy dołożyli swoją przysłowiową złotówkę, bo bez was nie byli byśmy w stanie zebrać tak znacznej kwoty. Teraz pozostało nam czekać na nasz nowy, długo oczekiwany samochód, który będzie służył nie tylko mieszkańcom Gminy Trzebiechów, ale także mieszkańcom całego powiatu, województwa oraz całej RP..

 

Dziękujemy

Zarząd OSP

Starsze posty «